Partners

Bidra till att utveckla skolvärlden, så hjälper vi dig att nå ut till den.

Genom att bli Skolon Partner öppnas en unik möjlighet att nå ut till elever och lärare i svensk skola för dig som utvecklare av program och tjänster riktat mot skolvärlden.


Skolon är skapat för att göra det lättare för skolor att hitta och använda digitala skolverktyg av hög kvalitet. I Skolon finns några av Sveriges mest använda applikationer inom skolvärlden i sin respektive kategori. Idag har över 75% av Sveriges skolor tillgång till plattformen.

Fördelarna med Skolon

Få fler kunder, minska administrationen och förenkla användandet.

Läs mer här

Fler kunder

Nå tiotusentals användare på en och samma plats genom vårt bibliotek skapat för kvalitativa skolverktyg.

Läs mer

Läs mer här

Förenklat användande

Alla digitala verktyg samlade på ett ställe, automatiskt kopplade till mängder av plattformar och alltid tillgängliga via ett klick.

Läs mer

Läs mer här

Minskad administration för alla

Inbyggd licenshantering, automatiserad distribution och momentan uppdatering av data är några av fördelarna.

Läs mer

Läs mer här

Ökad säkerhet

En modern och standardiserad hantering av data med inbyggd transparens och kontroll.

Läs mer

Möjligheterna med Skolon

Skolonplattformen innehåller mängder av unika funktioner som gör det enklare för dig som utvecklare av program och tjänster riktat mot skolvärlden.

Lär- & skolverktyg

Läs mer

Admin- & lärplattformar

Läs mer

Se hur några av våra partners använder Skolon!

Kontakta oss idag!

Om du har frågor eller vill veta mer, hör gärna av dig till vår partnerchef Sebastian.

FAQ

Hur gör jag för att bli en Skolon Partner?

För att kunna tillhandahålla ett eller flera digitala skolverktyg genom Skolon behöver du bli godkänd Skolon Partner. Ansöker gör du här. Efter att vi fått din ansökan tar vi kontakt med dig och berättar mer om Skolon och vårt partnerprogram.

Vem kan bli en Skolon Partner?

Alla företag, organisationer och privatpersoner som har utvecklat ett eller flera digitala verktyg som är till nytta för den svenska skolan på något sätt. Är du osäker på om ditt verktyg passar i skolans värld, så tveka inte att kontakta oss ändå!

Vad finns det för typ av verktyg i Skolon?

I Skolon finns alla typer av digitala verktyg som används för allt från administration till inlärning i skolans värld. Verktygen i Skolon är indelade i 5 olika kategorier: “Läromedel”, “Arbetsverktyg”, “Kommunikation”, “Hjälpmedel” och “Sök & upptäck”.

Vad kostar det?

Att vara med i Skolon kostar olika beroende på vad ditt verktyg kostar för skolan att använda, samt hur många skolor som använder det. Kostnaden för att vara med i Skolon baseras på en %-avgift på pris och antal användare, samt en låg fast kostnad för att få tillgång till Skolons partnerportal och API. Du betalar med andra ord bara om ditt/dina verktyg används.

Vilka plattformar stödjer Skolon?

Skolon stödjer alla typer av plattformar och i Skolon finns både nerladdningsbara klienter/program, mobilbaserade appar och molntjänster. Självklart behöver ditt verktyg inte stödja alla plattformar för att finnas med i Skolon.

Kan jag som utvecklare spara tid genom att gå med i Skolon?

Som edtech-utvecklare kan du spara mycket tid och pengar genom att integrera dig till Skolon. Genom att nyttja Skolons kraftfulla API-ramverk och licenshanteringssystem blir du även en del av en helhet. Spara tusentals utvecklingstimmar genom att ta del av Skolons redan befintliga kopplingar till Sveriges största och mest populära digitala skolverktyg och system. Kontakta oss för att få veta mer.